LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 9
W którym dokumencie pracodawca zamieszcza informację o liczbie dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy?

A.
B.
C.
D.