LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 31
Maria Kowalska złożyła za pośrednictwem poczty żądanie oświetlenia ulicy. Które działanie powinien podjąć organ administracji, jeżeli we wniosku nie ma adresu wnioskodawczyni i nie ma możliwości jego ustalenia?

A.
B.
C.
D.