LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 6
Której z wymienionych spraw organ administracyjny nie załatwia przez wydanie decyzji?

A.
B.
C.
D.