LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 32
Jan Kowalski mieszkaniec Wrocławia zamierza podjąć działalność gospodarczą w Kobierzycach, miejscowości położonej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Wniosek o wpis do CEIDG na formularzu w wersji papierowej powinien złożyć

A.
B.
C.
D.