LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 18
W postępowaniu administracyjnym prawo do odmowy zeznań w charakterze świadka nie przysługuje

A.
B.
C.
D.