LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 6
W dniu 04.05.2018 r. przed organem administracji została zawarta ugoda administracyjna. Strony otrzymały w dniu 08.05.2018 r. postanowienie zatwierdzające ugodę i nie wniosły zażalenia. Kiedy zawarta ugoda administracyjna stała się wykonalna?

A.
B.
C.
D.