LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 39
Który z wymienionych podmiotów może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym jako podmiot na prawach strony?

A.
B.
C.
D.