LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 9
Zamieszczone postanowienie, aby było zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, należało uzupełnić
A.
B.
C.
D.