LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 4
W której z wymienionych sytuacji wznowienie postępowania administracyjnego może nastąpić tylko na żądanie strony?

A.
B.
C.
D.