LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 11
Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał postanowienie kończące postępowanie w sprawie. Który środek zaskarżania przysługuje stronie?

A.
B.
C.
D.