LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 7
W przypadku niewypłacalności pracodawcy, po wydaniu przez sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu jego upadłości, pracownikom przysługuje prawo wystąpienia z roszczeniem o zwrot niewypłaconych wynagrodzeń do

A.
B.
C.
D.