LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 21
Z przedstawionych przepisów wynika, że Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w terminie
A.
B.
C.
D.