LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 22
Które z wybranych sprawozdań budżetowych sporządzane jest tylko raz w roku?
A.
B.
C.
D.