LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 22
Zamontowany w komputerze dysk ma zostać podzielony na partycje. Podaj maksymalną liczbę partycji rozszerzonych, możliwych do utworzenia na jednym dysku.

A.
B.
C.
D.