LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 47
Użytkownik sieci lokalnej musi mieć możliwość korzystania z plików znajdujących się na serwerze sieciowym. W tym celu powinien

A.
B.
C.
D.