LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 24
Informacje przesyłane w sieci Internet przez użytkownika A do użytkownika B nie docierają. Użytkownik A musi prześledzić trasę połączenia z adresem IP użytkownika B, Jakiego polecenia musi użyć, jeżeli korzysta z komputera z systemem Windows XP?

A.
B.
C.
D.