LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 17
Podczas wymiany pojemników z tuszem w drukarce atramentowej należy pamiętać dodatkowo o założeniu

A.
B.
C.
D.