LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 3
W przypadku nagłego pojawienia się u dziecka gorączki bez współistniejących objawów, jednorazowa dawka podawanego dziecku leku przeciwgorączkowego zależy od

A.
B.
C.
D.