LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 26
Śpiewanie piosenek przez dziecko wpływa na jego rozwój psychofizyczny, ponieważ

A.
B.
C.
D.