LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 18
Ichtamol jest otrzymywany

A.
B.
C.
D.