LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 1
Z kłącza rośliny sporządzana jest

A.
B.
C.
D.