LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 7
Która z substancji zgodnie z FP jest stosowana wewnętrznie?

A.
B.
C.
D.