LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 14
Podczas sporządzania mazidła Linimentum Calcis emulgatorem jest

A.
B.
C.
D.