LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 21
Puder płynny to

A.
B.
C.
D.