LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 14
Roztwór koloidalny powstaje po rozpuszczeniu w wodzie

A.
B.
C.
D.