LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 14
Oblicz, korzystając z przepisów farmakopealnych, ilość etanolu 96°, która znajduje się w leku sporządzonym według zamieszczonej recepty.
A.
B.
C.
D.