LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 1
Oblicz, korzystając z przepisu farmakopealnego, stężenie amonowego chlorku w preparacie Liquor pectoralis.
A.
B.
C.
D.