LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 21
Oblicz ilość masła kakaowego (nie uwzględniając strat technologicznych) niezbędną do sporządzenia czopków według zamieszczonej recepty, jeżeli pojemność formy czopkowej wynosi 2,1 g, a współczynnik wyparcia metronidazolu wynosi 0,6.
A.
B.
C.
D.