LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 11
Oblicz, korzystając z fragmentu FP VI, ilość wody, którą należy użyć do sporządzenia emulsji stężonej, stosując w odpowiedniej proporcji 2 części oleju: 1,0 część gumy arabskiej: 1,5 części wody.
A.
B.
C.
D.