LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 4
Urzędowa cena detaliczna leku Amlozek 10 mg, opakowanie 30 tabletek, wynosi 18,90 zł, limit finansowania - 12,86 zł, a poziom odpłatności 30%. Ile zapłaci pacjent za ten lek?

A.
B.
C.
D.