LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 9
Który z wymienionych produktów leczniczych nie może być wydany przez technika farmaceutycznego (zgodnie z uprawnieniami)?

A.
B.
C.
D.