LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 11
Na podstawie chromatogramu określ, które substancje zawiera mieszanina M.
A.
B.
C.
D.