LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 14
W przypadku którego leku, na jednej recepcie lekarz może wypisać nazwę wyłącznie jednego preparatu i musi wyrazić słownie ilość sumaryczną substancji psychotropowej oraz podać sposób jego dawkowania?

A.
B.
C.
D.