LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 3
U osoby chorej na cukrzycę należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby w jej diecie

A.
B.
C.
D.