LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 38
Zamocowanie worka na mocz podłączonego do cewnika powyżej poziomu pęcherza moczowego pacjentki może spowodować przede wszystkim

A.
B.
C.
D.