LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 38
Oklepywanie pleców jest przeciwwskazane u pacjentów

A.
B.
C.
D.