LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 18
Do założenia czepca przeciwwszawiczego opiekun powinien przygotować między innymi

A.
B.
C.
D.