LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 19
W czasie wymiany worka stomijnego u osoby leżącej w łóżku należy w pierwszej kolejności

A.
B.
C.
D.