LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 19
W przypadku wykonywania okładu zimnego (wysychającego) należy flanelę lub gazę zamoczyć

A.
B.
C.
D.