LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 38
Do czynników sprzyjających wystąpieniu odleżyn u osoby chorej i niesamodzielnej należy

A.
B.
C.
D.