LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 21
Szynę Browna wykorzystuje się w pozycji ułożeniowej u pacjenta przede wszystkim w przypadku

A.
B.
C.
D.