LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 34
W celu ułatwienia samodzielnego siadania w łóżku osobie chorej, leżącej, należy zastosować

A.
B.
C.
D.