LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 18
Opiekun zauważył u 70-letniego pacjenta z cukrzycą i zaburzeniem krążenia obwodowego, że skóra na kończynach dolnych jest sucha i cienka. Opiekun edukując pacjenta powinien poinformować go, że w tej sytuacji wskazane jest

A.
B.
C.
D.