LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 17
79-letnia pacjentka cierpi na zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową ze zmianami w dużych stawach kończyn dolnych. W tej sytuacji w przemieszczaniu się na dalszą odległość, należy zapewnić podopiecznej

A.
B.
C.
D.