LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 38
Kule łokciowe to sprzęt ortopedyczny przeznaczony do przemieszczania się podopiecznej

A.
B.
C.
D.