LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 12
Podopieczny po udarze mózgu porusza się przy pomocy laski. Lubi czytać powieści i książki biograficzne. Aby pomóc podopiecznemu w rozwijaniu własnych zainteresowań i nawiązaniu kontaktów z ludźmi, opiekun powinien mu zaproponować

A.
B.
C.
D.