LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 7
W celu ułatwienia adaptacji podopiecznej do warunków życia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym opiekun medyczny powinien w pierwszej kolejności zapoznać podopieczną

A.
B.
C.
D.