LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 33
Cyfra 4 w oznaczeniu 4A na przedstawionym fragmencie mapy glebowo-rolniczej oznacza
A.
B.
C.
D.