LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 23
Ile wyróżnia się klas bonitacyjnych dla użytków zielonych?

A.
B.
C.
D.