LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 33
Którym numerem oznaczono na przedstawionym fragmencie mapy glebowo-rolniczej odkrywkę glebową pobraną w terenie?
A.
B.
C.
D.